• Uncategorized 12.11.2014 Comments Off

  การนอนหลับสนิทด้วยท่าทางสบาย ๆ ช่วยให้ลดน้ำหนักได้เหมือนกัน ท่าทางการนอนที่ถูกสุขลักษณะทำให้นอนหลับได้สบาย ๆ ถึงแม้การลดน้าหนัก ด้วยการนอนหลับเป็นวิธีที่ดูฃี้เกียจไปหน่อยก็จริง แต่ก็เป็นวิธีที่ทำได้ในชีวิต ประจำวัน และไม่ยากที่จะปฏิปัติ
  อุปกรณ์ : หมอนตํ่าๆจะได้ผลดีกว่าหมอนสูงๆ ที่นอนสบาย ๆควรเป็นที่นอนหรือเตียงที่เราเอนกายวางศีรษะ หน้าอก และ เอวแล้วให้ความรู้สึกสบาย โดยที่นอนหรือเตียงควรไกลประตูห้องพอสมควร ถ้าเป็นเครื่องนอนที่ทำจากฝืายจะดูดซับเหงื่อได้ดี ควรปรับบรรยากาศของ แสง โดยนำไฟตั้งโต๊ะที่มืแสงสว่างเลือน ๆ และรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม อาจเตรียมเพลงบรรเลงนุ่มนวลหรือหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจไว้ จะทำให้การ นอนของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอนลดน้ำหนัก
  ขั้นตอนการนอน : นอนหงายตรง ๆ ในท่าทางที่เหมาะสมและรู้สึกสบาย ๆ 0 เหยียดขาออกให้เต็มที่ ลัดกระดูกลันหลังให้อยู่ในแนวตรง ทิ้งน้าหนักลงที่สะโพก กดสะโพกให้รู้สึกแน่นขึ้น ขณะนอน ควรปิดปากและหายใจทางจมูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะทำให้ นอนหลับสนิทได้ วางสองมือไว้หลวม ๆ บนท้องหรือข้าง ๆ ตัวก็ได้ ยืดไหลให้กว้างออกไปแล้วหลับตา
  วิธืนอนที่ทำให้อ้วนขึ้น: นอนหลบในท่าชันเข่าจะทำให้ข้อต่อและระบบไหลเวียนเลือดทำได้ไม่ดี นอนควํ่าน้ำหนักของคีรษะที่กดทับทำให้ขณะนอนต้องทันหน้าไปข้างใดข้าง หนึ่งเพื่อให้หายใจสะดวก นอนอ้าปากการหายใจทางปากมีส่วนทำให้เกิดรอยย่นบริเวณรอบดวงตา อาจทำให้ใบหน้าขาดความยืดหยุ่นได้ง่ายอีกด้วย นอนกลิ้งไปมา ทางโน้นทืทางนี้ที (นอนดิ้น):อาจทำให้ปวดกล้ามเนื้อได้ และมีโอกาสทีจะอ้วนเฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้น
  ถ้าสลายไฃม้นที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ออกไปจะทำให้ผอมลงใช่หรือไม่: การนวดหรือการยิงคลืนเหนือเสียง (ultrasonic wave) เพื่อสลายไขมัน ไม่อาจทำให้ผอมลงได้โดยตรง นั่นเพราะว่าการสั่นสะเทือนไขมันทำให้รู้สึก เหมือนเป็นการลดปริมาณอาหารลง จึงทำให้รู้สึกว่าตัวเราผอมเพรียวลง
  ถ้าเรากินอะไรเขาไปแล้วอาเจียนออกมาจะทำใหไม่อ้วน ใช่หรือไม่ะ นี่ เป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นอปางมาก สาเหตุเพราะเกิด ความไม่แน่ใจระหว่างความอยากอาหารและความอยากผอม ถ้ากินเข้าไป แล้วอาเจียนออกมาบ่อยๆ จะเป็นสาเหตุให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคหลอดอาหารอักเสบ ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรง จึงจำเป็นต้องใช้ วิจารณญาณเป็นพิเศษ
  การเซาน่าช่วยให้ผอมลง ใช่หรือไม่: สภาพเหงื่อไหลจากการที่เราเข้าห้อง เซาน่านั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย เพื่อสกัดกั้นการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันเท่านั้นเอง เป็นการระบาย ความชื้นออกมา ไม่ได้เป็นการเผาผลาญไขมันแต่อย่างใด เหมือนเป็น ภาพลวงตาที่เราคิดไปเอง
  ถ้าสูบบุหรี่ช่วยให้ลดนํ้าหนักได้ใช่หรือไม่: สารนิโคตินในบุหรี่ทำให้ ประสิทธิภาพในการดูดซึมและการย่อยของกระเพาะอาหารตาลง ถึงแมัซ่วย ลดความอยากอาหารได้ก็จริง แต่จะไม่มีผลกับการลดนํ้าหนักตัวในระยะยาว และคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสอ้วนแบบลงพุงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เลย บุหรี่ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณ มีแต่โทษทั้งต่อสุขภาพและขัดขวางการลดนํ้าหนัก
  ถ้าสวนทวารแล้วจะช่วยให้ลดป้าหนักได้ใช่หรือไม่: ถ้าเอาของเสียที่ ติดค้างอยู่นานที่ผนังภายในของลำไล้ออกไปได้ จะทำให้การลดนํ้าหนักได้ผล มากยิ่งขึ้นก็จริง แต่สิงนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผาผลาญไขมัน ในร่างกายเลย